{{user.isim}} {{user.soyisim}}

TOBB Duyurular

TOBB Duyurular

MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Teşvikleri Hk.

5 Aralık 2017 tarihli ve 30261 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Bazı Vergi Kanunlaru ile Diğer Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile MYK mesleki yeterlilik belgesi sınav ve belgelendirme ücretlerinin geri ödenmesi konulu teşvikin kapsamı genişletilmiştir.

Mülga mevzuat uyarınca, 2017 yılı sonu itibari ile sınav ve belgelendirme ücretlerinin yarısı geri ödenmekte iken, 5 Aralık 2017 tarihinde yayımlanan Kanun'un 56. maddesi ile MYK Mesleki Yeterlilik belgesi sınav ücretlerinin tamamının 2019 yılı sonuna kadar karşılanması mümkün hale gelmiştir.

Bu kapsamda odamız ve TOBB Meybem işbirliğinde gerçekleştirilen mesleki yeterlilik belgesi sınav masraflarının tamamı 2019 yılı sonuna kadar İşsizlik Sigortası Fonu tarafından karşılanacaktır.

Aşağıda yer alan 5 sektör ve 31 meslekte sınav ve belgelendirme hizmetimiz Tobb Meybem işbirliğinde her alandan en az 10 talep olması halinde devam edecektir.

Üyelerimize Duyurulur

Yorum Yaz


Benzer TOBB Duyurular

Taşıt Uygunluk Belgesi Hakkında
Maden Atıkları Yönetmeliği 15 Temmuzda Yürürlüğe Girdi
Avrupa Birliği Çevre Ödülleri 2017 Programı Başvuru Süresi Uzatıldı
7033 sayılı Kanun Hk. Diğer Mevzuat İşleri
Çalışma Hayatında Milli Seferberlik
2016 Pazara Giriş Engelleri Raporu