{{user.isim}} {{user.soyisim}}

TOBB Duyurular

TOBB Duyurular

Açıklama Metni: Bu Tebliğin amacı, Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları (GTİP) ve tanımları belirtilen eşyanın ithalatında korunma önlemi uygulanması için yerli üretici tarafından yapılan başvuru neticesinde soruşturma açılması ve Ticaret Bakanlığı (Bakanlık) İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tarafından yürütülecek soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesidir.​

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/11/20231103-13.htm

 

Yorum Yaz


Benzer TOBB Duyurular

Bozulabilir Gıda Maddelerinin Uluslararası Taşınmasına İlişkin
İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2023/6)
İhracatın Gelişim Raporu 2001-2016
Çalışma Hayatında Milli Seferberlik
5. OIC HELAL EXPO VE DÜNYA HELAL ZİRVESİ İSTANBUL
2014-2020 IPARD Programı (IPARD II Dönemi) 2. Başvuru Çağrı İlanı