{{user.isim}} {{user.soyisim}}

TOBB Duyurular

TOBB Duyurular

14/4/2020 tarihli ve 31099 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/5)’in Ek-2’si değiştirilmiştir.​

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/10/20231024-7.htm

Yorum Yaz


Benzer TOBB Duyurular

Özelleştirme İlanı
Geri Ödemesiz Devlet Teşvikleri
TOBB Haftalık Ekonomik Bülteni Yayınlandı
2016 Pazara Giriş Engelleri Raporu
TOBB Haftalık Ekonomik Bülten 14-18 Mayıs 2018
Dünya Arı Günü