{{user.isim}} {{user.soyisim}}

TOBB Duyurular

TOBB Duyurular

14/4/2020 tarihli ve 31099 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/5)’in Ek-2’si değiştirilmiştir.​

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/10/20231024-7.htm

Yorum Yaz


Benzer TOBB Duyurular

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2020/5)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Maden Atıkları Yönetmeliği 15 Temmuzda Yürürlüğe Girdi
2016 Pazara Giriş Engelleri Raporu
TMDGK Yönergesi Hakkında
İslam Kalkınma Bankası
Geri Ödemesiz Devlet Teşvikleri