{{user.isim}} {{user.soyisim}}

Raporlar

yüzölçümü 447.400 km2’dir. Ülke güneybatıdaki Ceyhun (Amuderya) ile kuzeydoğudaki Seyhun (Sırderya) ırmakları arasında uzanan toprakların büyük bölümünü kapsar. Ülkenin kuzey ile güney ucu arası 925 km, doğu ile batı ucu arası 1.400 km olup, sınırlarının toplam uzunluğu 6.221 km’dir. 1936’da kurulan Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti ile birlikte Özbekistan, 13 bölgeye ayrılmıştır. Bu bölgeler : Andican, Buhara, Cizzah, Kaşkaderya, Namangan, Semerkant, Surhanderya, Sırderya, Taşkent, Fergana, Harezm ve Nevai bölgeleridir. 

Topraklarının yüzde 46’sı yaylak ve bozkırlardan ve yüzde 41’i de çöl ve diğer arazi tiplerinden oluşan Özbekistan’ın toplam kara alanlarının yüzde 3’ü orman ve koruluk, yüzde 10’u ise tarıma elverişlidir. Ekilebilir alanların yaklaşık yüzde 95’i ise sulanabilmektedir. Bu özelliği ile Özbekistan, Orta Asya cumhuriyetleri arasında en iyi sulu tarım yapılabilen ülke konumundadır.
 

2.2. Siyasi ve İdari Yapı

Özbekistan, 30 milyona yaklaşan nüfusu, jeostratejik konumu, köklü tarihi, zengin kültürel değerleri ve ekonomik potansiyeliyle Orta Asya’nın kilit ülkesidir. Özbek nüfusu, Kırgız, Kazak, Türkmen ve Azeri nüfusunun toplamına yakındır. Nüfus artış hızı dikkate alındığında, 2050 yılında Özbek nüfusunun 50 milyona ulaşabileceği tahmin edilmektedir. 
Semerkant, Buhara ve Hiva şehirleriyle 15. ve 16. yüzyılda Türk ve İslam uygarlığının Rönensansının yaşandığı Özbekistan, bugün de bölgede lider olma iddiasını sürdürmektedir. 

29 Aralık 1991 yılında yapılan seçimlerde Özbekistan Komünist Partisi Birinci Sekreteri olan İslam Abduganiyeviç Karimov, oyların %86’sını alarak ülkenin ilk cumhurbaşkanı seçildi. Eski Özbekistan Komünist Partisi Eylül 1991’de adını Demokratik Halk Partisi olarak değiştirmiş ve Özbekistan Yasama Meclisi’nde (Ali Meclis) çoğunluğu elde etmiştir. 

Demokratik sistemi yerleştirmek için çok partili sisteme geçilmesine inanan İslam Kerimov, alternatif partilerin kurulması için gerekli düzenlemeleri yapmıştır. Aralık 1994’de ilk çok partili demokratik seçimler yapılarak mevcut meclis oluşturulmuştur.

Özbekistan’da, 26 Mart 1995 günü gerçekleştirilen referandum ile Devlet Başkanı İslam Kerimov’un görev süresi 2000 yılına kadar uzatılmıştır. Ocak 2000 tarihinde yapılan çok partili seçimde İslam Kerimov, oyların %92’sini alarak 2004 yılına kadar cumhurbaşkanı seçilmiş olup, görev süresi dolmadan, 8 Aralık 2001 tarihinde yapılan referandum neticesinde Cumhurbaşkanı Kerimov’un görev süresi bu defa 2007 yılına kadar uzatılmıştır. Son olarak, 23 Aralık 2007 tarihinde yapılan seçimlerde, İslam Kerimov 7 yıllık bir süre görev

Devamı için Aşağıdaki Dosyayı İndirebilirsiniz


Özbekistan Ülke Raporu

Özbekistan Ülke Raporu

İndir (153,15 KB)