{{user.isim}} {{user.soyisim}}

Odamızdan Haberler

Odamızdan Haberler

Tasfiye Sürelerinde Değişiklik Resmi Gazetede Yayınlandı

06.11.2021 tarihli Resmi gazetede yayınlanan 7341 sayılı Türkiye İhracatçılar Meclisi İle İhracatçı Birliklerinin Kuruluş Ve Görevleri Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu ' nun 17.maddesine göre şirketlerde tasfiye süreci 6 aydan 3 aya indirilmiştir.MADDE 17 – 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 543 üncü maddesinin ikinci fıkrasının birinci ve ikinci cümlelerinde yer alan “altı” ibareleri “üç” şeklinde değiştirilmiştir.Buna göre; 6102 saylı kanunun 543.maddesinin önceki hali;

4. Tasfiye sonucu dağıtma

(1) Tasfiye hâlinde bulunan şirketin borçları ödendikten ve pay bedelleri geri verildikten sonra kalan varlığı, esas sözleşmede aksi kararlaştırılmamışsa pay sahipleri arasında, ödedikleri sermayeler ve imtiyaz hakları oranında dağıtılır. Tasfiye payında imtiyazın varlığı hâlinde esas sözleşmedeki düzenleme uygulanır.

(2) Alacaklılara üçüncü kez yapılan çağrı tarihinden itibaren (Değişik ibare: 6728 S.K. m.68/c) “altı ay” geçmedikçe kalan varlık dağıtılamaz. Şu kadar ki, hâl ve duruma göre alacaklılar için bir tehlike mevcut olmadığı takdirde mahkeme (Değişik ibare: 6728 S.K. m.68/c) “altı ay” geçmeden de dağıtmaya izin verebilir.

(3) Esas sözleşme ve genel kurul kararında aksine hüküm bulunmadıkça, dağıtma para olarak yapılır.

Burada yer alan 6 ay ibaresi, 3 ay olarak değiştirilmiştir.

Yorum Yaz


Benzer Odamızdan Haberler

Sağlık Bakanlığı Korona Virüsü (Covid-19) Korunma Yolları ve Bilgilendirme Broşürü-Mutlaka Okuyunuz
Vefat ve Başsağlığı Mesajı
Koranavirüs Tedbirleri Kapsamında TOBB , Oda ve Borsaların Talep Ettikler ve Sonuçlananlar
Tescilli Çayeli Kuru Fasülye Yemeği 9.YÖREX Fuarında
İnşaat Sektörü Grubu Üyelerimize Önemli Duyuru
2019 İstihdam Seferberliği Başlıyor. "Burası Türkiye Burada İş Var"