{{user.isim}} {{user.soyisim}}

Odamızdan Haberler

Odamızdan Haberler

Sanayi Sicil Ön Kayıt Başvurusu Hakkında Duyuru

Bilindiği üzere, 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanunu'nun 2. maddesinin 2. bendinde "Sanayi işletmeleri üretim faaliyetine başlamadan önce sanayi siciline ön kayıt olmak zorundadır. Sanayi işletmelerine işyeri açına ve çalışma ruhsatı düzenlenmesi için sanayi siciline kaydolduğuna dair yazı, işyeri açma ve çalışma ruhsatı veren idareler tarafından aranır." hükmü yer almaktadır. 

Ayrıca, 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanunu'nun 1. maddesinde de sanayi işletmesi ve sanayicinin tanımı "Bir maddenin vasıf, şekil, hassa veya terkibini makine, cihaz, tezgah, alet veya diğer vasıta ve kuvvetlerin yardımı ile veya sadece el emeği ile kısmen veya tamamen değiştirmek veya bu maddeleri işlemek suretiyle devamlı ve seri halinde imal veya istihsal eden yerlerle madenlerin çıkarılıp işlendiği yerler sanayi işletmesi, buralarda yapılan işler sanayi işleri ve buraları işletenler sanayici sayılır. Devamlı ve seri halinde tamirat yapan müesseselerle elektrik veya sair enerji istihsal eden santraller, gemi inşaatı gibi büyük inşaat yerleri ile bilişim teknolojisi ve yazılım üreten işletmeler de bu madde şümulüne girer. El ve ev sanatları ile küçük tamirhaneler bu kanuna tabi değildir. Ancak bunlardan teşkilat, imal ve istihsal ettiği madde nevi ve miktarı bakımından bu kanuna tabi olacakları İktisat ve Ticaret Vekaleti tayin ve ilan edebilir." şeklinde ifade edilmiştir. 

Anılan Kanun hükümleri çerçevesinde imalat sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin mağduriyet yaşamaması için, Başkanlığınızca/İdarenizce sanayi işletmelerine is yeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenmesi öncesinde: 
-Sanayi siciline kaydolduğuna (kaydının uygunluğuna veya uygunsuzluğuna) dair Valiliğimiz (Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü) yazısının istenmesi/aranması, 
-İş yeri açma ve çalışma ruhsatı alacak olan sanayi işletmesinin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının https://dijitalbakanlik.sanayi.gov.tr adresinden "Hizmetler" başlığı altında yer alan "Sanayi Sicil Ön Başvurusu" üzerinden gerekli müracaatı yapabileceği hususu önemle duyurulur.

Yorum Yaz


Benzer Odamızdan Haberler

İmar Barışı Konulu Konferansa Odamızda Gerçekleştirildi
Kasım Ayı Personel Toplantısı Düzenlendi
Tartı Aletleri Ölçü ve Ayar İle İlgili Diğer İşlemler Hakkında Önemli Duyuru
Odamız Personeli Düğün Törenine Katılım
TOBB Başkanımız Sn.M.Rıfat Hisarcıklıoğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Rize Valisi Kemal Çeber’i Ziyaret Etti
Yeni Yıl Kutlama Mesajı