{{user.isim}} {{user.soyisim}}

Hakkımızda

Meslek Komiteleri Görev Tanımları

 

• Meslekleri ile ilgili incelemeler yapmak, yararlı ve gerekli gördükleri tedbirleri görüşülmek üzere yönetim kuruluna teklif etmek. 

• Meslek komitesiyle ilgili olarak meclis gündeminde yer alan konularda başkan, başkan yardımcısı veya uygun görülen üyelerin, oy kullanmamak üzere meclis toplantısına katılmasına karar vermek. 

• Mesleklerine ait işler hakkında, meclis veya yönetim kurulu tarafından bilgi istenmesi halinde, bu konuda araştırma yapmak ve istemi cevaplandırmak. 

• İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek. 

• Meslek Komiteleri üye tamsayılarının çoğunluğu ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılanların oy çokluğu ile verilir.

• Üyeler Meslek Komite Toplantılarında çekimser oy kullanmaz. 

• Oda meslek komiteleri ayda bir, kurul başkanı veya yönetim kurulu başkanının çağrısı üzerine toplanır. Meslek komiteleri, gerektiğinde başkanları tarafından olağanüstü toplantıya çağrılabilir.