{{user.isim}} {{user.soyisim}}

Üye İşlemleri

KOMANDİT ŞİRKETLER

 

 

GEREKLİ EVRAKLAR LİSTESİ

  

  1. Ticari bir işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek maksadıyla kurulan ve şirket alacaklılarına karşı ortaklardan bir veya bir kaçının mesuliyetinin tahdit edilmediği, buna karşın, diğer ortak veya ortakların mesuliyeti muayyen bir sermaye ile tahdit edildiği şirketlerdir.

      

    Komandit şirketlerde mesuliyetleri mahdut olmayan ortaklara komandite, mahdut olanlara komanditer denir. Hükmi şahıslar ancak “komanditer” ortak olabilirler.

      

    Komandit şirketlerde mukavele hazırlama ve tescili ile ilgili hususlar, şirket unvanında “komandit şirketi” ibaresi kullanılması dışında, kollektif şirketler ile aynıdır.

 

ÜCRETLENDİRME

Ticaret Sicil Gazete İlan Bedeli :  (231,00TL)

Vergi Dairesi Harç Pulu Bedeli : 586,20 TL (Tek Yetkili)

Oda Kayıt Toplam Bedeli : (745,00 TL )