{{user.isim}} {{user.soyisim}}

Birim ve Hizmet

Kalite Yönetim Görev Tanımları

 • Akreditasyon ve ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi ve Akreditasyon dokümanlarında ve  kapsamında yer alan tüm yetki ve sorumluluklarını kullanmak ve yerine getirmekle sorumludur   
 • Kalite Sistemi ve Akreditasyon ile ilgili olarak dış kuruluşlara karşı odayı temsil eder, 
 • Odanın kalite problemlerinin çözümü ve kalite ile ilgili her türlü bildirimin yapılması için ilk mercidir.
 • Kalite biriminin sorumlusudur.
 • Genel Sekreter’e Kalite Sisteminin işleyişi, etkinliği ve problemleri hakkında rapor vermek,
 • Yönetimi Gözden Geçirme Toplantılarını organize etmek, Toplantı tutanaklarının tutulması ve katılımcılara dağıtılmasını sağlamak,
 • Yönetim Gözden geçirmesine ve iyileştirilmesine esas alınması amacıyla, kalite sisteminin performansı konusunda yönetime rapor vermek.
 • Genel Sekreter tarafından onaylanarak yürürlüğe giren Kalite El Kitabını ve tüm sistem dokümanlarının kontrolünü yapmak,
 • İç denetimlerin organize etmek, gerçekleştirilmesini sağlamak, sağlamak ve gelen sonuçlara göre genel bir rapor hazırlamak,
 • Üye şikayetlerinin almak, takip etmek, gerekiyorsa kurum içine duyurmak, kayıt altına almak,  ve kalite sistemini ilgilendiren her türlü anket çalışmasını yapmak ve değerlendirmek,
 • Düzeltici Önleyici Faaliyetlerin koordinasyonunu ve sonuçlandırılmasını takip etmek,
 • Kalite biriminin çalışmalarını koordine etmek,
 • Kalite Sistemi gereği oluşturulan prosedürlerin, proseslerin ve talimatların uygulanmasını sağlar.