Teşvik Maddeleri

İşbaşı Eğitim Programı

Kısa Çalışma Ödeneği

İşsizlik Ödeneği Alanlara Yönelik Teşvik

Engelli İstihdamı Teşviki

Kadın, Genç ve Mesleki Yeterlilik Belgesi Olanların Teşviki

Asgari Ücret Desteği

İlave İstihdam Teşviki