{{user.isim}} {{user.soyisim}}

Birim ve Hizmet

İŞ MAKİNELERİNİN TESCİLİ İLE İLGİLİ ESASLAR 
 
 
 
Amaç MADDE 1- (1) Bu Esasların amacı; gerçek veya tüzel kişilere ait iş makinelerinin, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre tescilinin yapılması; seferberlik ve savaş hali hazırlıkları çalışmalarında ülke içinde mevcut iş makinelerinin potansiyelinin belirlenmesi ve devamlı olarak izlenmesi usul ve esaslarını belirlemektir. 
 
Kapsam MADDE 2- (1) Bu Esaslar; 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununda tanımlanan iş makinelerinden; gerçek veya tüzel kişilere ait olan ve tarım kesiminde kullanılanların dışında kalan ve sanayi, bayındırlık ve diğer kesimlerde kullanılan iş makinelerini kapsar. 
 
Dayanak MADDE 3- (1) Bu Esaslar; a) 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, b) 18.07.1997 tarih ve 23053 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Karayolları Trafik Yönetmeliği, c) 8/11/1983 tarih ve 18215 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 04/11/1983 tarih ve 2941 sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Kanunu ve bu Kanun uyarınca çıkarılan 16/7/1990 tarih ve 20576 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 24/5/1990 tarih ve 90/500 sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü, d)  Türkiye  Odalar  ve  Borsalar  Birliği  ile  Maliye  Bakanlığı  arasında  imzalanan 06.08.1985 tarihli protokol, dayanılarak hazırlanmıştır. 
 

Detaylı Bilgi İçin Tıklayın