{{user.isim}} {{user.soyisim}}

Birim ve Hizmet

İÇ TİCARET SERVİSİ GÖREV TANIMLARI

·           Resmi Kurum, Kurum ve Kuruluşlardan gelen yazıların cevaplandırılması,

·           İş Makinesi Tescil işlemlerinin yapılması,

·           Üyeler ile ilgili kapasite raporlarının düzenlenmesi,

·           Ekspertiz ve Bilirkişi Rapor işlemlerinin düzenlenmesi,

·           Fiili Sarfiyat Belgelerinin hazırlanması,

·           Oda Yönetim ve Meclis Kararlarında alınan kararları ve bu kararları mevzuata göre düzenlemek usulüne göre yazılmasını sağlamak.

·           Odadan istenen bilirkişi ve temsilci taleplerini Meclis veya Yönetim Kurulu Kararlarına uygun olarak ilgili kurum ve kuruluşlara bildirmek, bilirkişi, eksper ve hakem heyeti listelerini muhafaza etmek,

·           Yönetmelik ve sair mevzuatla verilen diğer görevler ile mevzuat çerçevesinde Meclis, Yönetim Kurulu veya Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Sekreter tarafından verilecek görevleri yapmak.

 

İş Makinesinin Tescili İçin Gerekli Evraklar

a)      Odaya hitaben yazılmış ve iş makinesinin tescilini talep eden dilekçe.

b)      İş Makinesi sahiplik belgesi.

1-Sıfır araçlar için fatura( iş makinesi ithal edilmiş ise faturaya ek olarak gümrük giriş beyannamesi ve gümrük vergisinin ödendiğine dair makbuz.)

2-İkinci el araçlar için noter satış senedi.

3- Veraset ilamı.

            4-Yukarıda anılan belgelerin ibraz edilmemesi durumunda mahkemeden alınacak sahiplik belgesi. Sahiplik belgelerinin aslı veya noter tasdikli sureti kabul edilebilir. Bu belgeler haricinde hiçbir belge sahiplik belgesi olarak kabul edilemez. İş Makinesi üzerinde tadilat yapılmış ise bu tadilatı yapan firmanın faturası ile firmaca hazırlanmış ve onaylanmış tadilat projesi getirilecektir.

c)      Makineye ait teknik belge

d)     Varsa resim, broşür.