{{user.isim}} {{user.soyisim}}

Hakkımızda

 

  
 Ahmet Sarı 
 Meclis Üyesi 
Oğuz Kağan DereciOsman DurmuşAli Çelik
Meclis ÜyesiMeclis ÜyesiMeclis Üyesi
   
  
Recep Yazıcı  
Meclis Üyesi  

 

 

HESAP İNCELEME  KOMİSYONU GÖREV TANIMI

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği  ile Odalar ve Borsalar  Bütçe ve muhasebe Yönetmeliği 26.maddesine istinaden,  Meclise  sunulan bütçe tasarısı  incelemek üzere  hesapları inceleme komisyonuna havale edilir.  Komisyon kendisine sunulan bütçe tasarısını  meclisin belirleyeceği süre içinde  inceleyerek  görüşünü bir rapor halinde  düzenler ve meclise sunar.

Aynı yönetmeliğin 30.maddesine istinaden, meclise sunulan kesin hesap  incelenmek üzere  hesapları inceleme komisyonuna  havale edilir. Komisyon kendisine havale edilen  kesin hesabın meclis başkanının belirleyeceği  süre içinde  inceleyerek görüşünü bir rapor halinde düzenleyerek meclise sunar.