{{user.isim}} {{user.soyisim}}

Birim ve Hizmet

Disiplin Kurulu Görev Tanımları

 

• Üyeler toplantı başlamadan önce hazirun cetvelini imza ederler,
• Gündem maddeleri gündemdeki sıraya göre müzakere etmek. Ancak bu sıra çoğunluk kararı ile bozulabilir.
• Üyeler ismini yazdırmadan veya Başkandan izin almadan konuşamaz. Konuşmalar Başkanın izni ile oturulan yerden yapılır.
• İsterse konuşma sürelerini sınırlayıcı karar almak.
• Üyelerin disiplin soruşturmalarını “Oda ve Borsa Üyelerine Verilecek Disiplin ve Para Cezaları İle Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu Hakkında Yönetmelik”te öngörülen usul ve esaslara uygun olarak yürütmek.
• Üyeler hakkında meclise, disiplin ve para cezası verilmesini önermek.