{{user.isim}} {{user.soyisim}}

Anket Formları

Değerli üyemiz; Odamızın vermiş olduğu hizmetlerden ne düzeyde faydalandığınız ve memnuniyet düzeyinizi ölçmek için bu anket düzenlenmiştir. Ankete vereceğiniz samimi cevaplar, sizlerin beklentilerini karşılamaya yönelik düzenlemeleri yapmamıza olanak verecektir.

Telefon: 464 5327510   Faks :464 5321470   E-posta : cayelitso@tobb.org.tr


*

*

*

*

*

 

*

*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
 

*

*

*

*

*

*

*

*

*


   KVKK Metinlerine Ulaşmak için Tıklayınız