{{user.isim}} {{user.soyisim}}

Raporlar

Yüksek alım gücüyle ülkemiz ihracat ve ithalatında en büyük partner olma özelliği taşıyan Almanya Federal Cumhuriyeti, dünyanın ABD ve Japonya’dan sonra gelen en gelişmiş sanayi ülkesidir. Ülke 82,8 milyonluk nüfusuyla Avrupa Birliği’nin de en büyük ve en önemli pazarı konumundadır.

 Almanya UNDP İnsani Gelişim Endeksinde 4., Dünya Ekonomik Forumu Küresel Rekabet Edebilirlik Endeksinde 5., Dünya Bankası Kolay İş Yapılabilirlik Sıralamasında 17., The Heritage Foundation Ekonomik Serbestlik Endeksinde de 26. sırada yer almaktadır.

 2017 yılında Almanya’nın toplam ihracatı 1,445 trilyon dolar, ithalatı ise 1,168 trilyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Ülkenin dış ticaret hacmi 2,613 trilyon, dış ticaret fazlası ise 277 milyar dolardır.

 Almanya’nın en fazla ihracat yaptığı ülkeler sırasıyla ABD, Fransa, İngiltere, Hollanda, Çin, İtalya ve Avusturya’dır.  Almanya’nın en fazla ürün ithal ettiği ülkeler Çin, Hollanda, Fransa, ABD, İtalya, Polonya, İsviçre, Çek Cumhuriyeti ve Avusturya’dır.

 En büyük ticari ortağımız olan Almanya ile ikili ticaretimiz, istisnai yıllar haricinde sürekli açık vermektedir. 2017 yılı verilerine göre Almanya ile dış ticaret açığımız yaklaşık 6,2 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 2018 yıl sonu verilerine göre bu açık 4 milyar dolara gerilemiştir

 Almanya’ya ihracatımız %90 oranında sanayi mamullerinden, yaklaşık %10 oranında tarım ve gıda ürünlerinden oluşmaktadır.

 Türkiye’nin 2018 yılında, Almanya’dan gerçekleştirdiği toplam ithalatta binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar ve Karayolu taşıtları için aksam, parça ve aksesuarlar ilk sıralarda yer almaktadır.

 2018 yılında , Bursa ilinden Almanya’ya 2 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirilirken, Almanya’dan ithal ettiğimiz ürünlerin değeri 1.3 milyar dolar olmuştur. Bursa ili, İstanbul’dan sonra Almanya’ya en fazla ihracat yapan il konumundadır.

 Son verilere göre, Bursa’da Almanya sermayeli 141 firma bulunmaktadır.

 Uludağ İhracatçı Birlikleri’nin 2018 yılı verilerine göre ise Bursa’dan Almanya’ya ihracat yapan firmaların sayısı 1104’dür.

 

Devamı için aşağıda yer alan dosyayı indirebilirsiniz.


Almanya ülke Raporu

İndir (1,76 MB)