{{user.isim}} {{user.soyisim}}

Hakkımızda

  
 Mehmet Ali MERT 
 Yönetim Kurulu Başkanı 
Mustafa ERTENMaksut TEKER
Osman DOĞRU 
Meclis ÜyesiMeclis Üyesi
Genel Sekreter 
   
   
   

 

 

AKREDİTASYON İZLEME KOMİTESİ GÖREV TANIMLARI

  • Komite dört ayda bir komite başkanı başkanlığında toplanır.
  • Çayeli Ticaret ve Sanayi Odasının dört yıllık Stratejik Planının hazırlanması aşamalarına katkı yapmak takip etmek.
  • Çayeli Ticaret ve Sanayi Odasının Yıllık Çalışma Planının hazırlama aşamalarına katkı yapmak takip etmek
  • Çayeli Ticaret ve Sanayi Odasının Stratejik plan ve Yıllık Çalışma planında belirtilen Amaç ve hedeflerin takip etmek gerçekleşme durumlarına göre kararlar almak.
  • Akreditasyon sistemi ve çalışmaları hakkında Çayeli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kuruluna bilgi vermek.