{{user.isim}} {{user.soyisim}}

Raporlar

Amerika Birleşik Devletleri ve hemen ardından Avrupa Birliği, 2008 yılı sonlarında tarihin en büyük finansal krizlerinden birisiyle karşılaşmışlardır. Krizin etkilerinden kurtulmak için merkez bankaları likidite seviyelerini daha önce görülmemiş oranlarda artırmıştır. Bu sayede hızla büyüyen küresel likidite gelişmekte olan ülkelere yönelmiş ve bu ülkelerin ekonomilerini canlandırarak küresel büyümenin lokomotifi olmalarını sağlamıştır. Küresel çapta ekonomik aktivitelerde ve yatırımlardaki iyileşme güçlenerek devam etmektedir. Finansal krizden sonra en zayıf performansın gerçekleştiği 2016 yılında dünyada % 3,2 büyüme olmuştur. 2017 yılında büyüme oranı 2011 yılından sonraki en yüksek değerine ulaşarak % 3,8’e yükselmiştir. 2016 yılının ikinci yarısında hareketlenmeye başlayan dünya büyümesi, küresel ticaretteki hareketlenmelerle 2017’nin ikinci yarısında daha da hız kazanmıştır. 2017 yılında gerçekleşen dünya büyümesi; gelişmiş ülkelerde gözlenen yatırım toparlanmasına, gelişmekte olan Asya’daki güçlü büyümeye, gelişmekte olan Avrupa’da ekonomik faaliyetlerde görülen kayda değer iyileşmeye ve birçok emtia ihracatçısında gözlenen toparlanmaya bağlı olarak gerçekleşmiştir. 

 

Devamı İçin Aşağıdaki Dosyayı İndirebilirsiniz.


2017 Yılı Ekonomik Raporu

2017 Yılı Ekonomik Raporu

İndir (2,33 MB)