{{user.isim}} {{user.soyisim}}

TOBB Duyurular

TOBB Duyurular

7033 sayılı Kanun Hk. Diğer Mevzuat İşleri

İlgi kayıtlı yazıda, 7033 sayılı Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 1 Temmuz 2017 tarihli ve 30111 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği belirtilmiştir. Kanun ile sanayi işletmelerini ilgilendiren önemli değişiklikler getirildiği bildirilmiştir.

Kanunun çıkarılış amacına uygun olarak gerekli etki alanın oluşturulması bakımından Kanun maddelerinin ilgili taraflara duyurulması istenmekte ve gerekli ikincil düzenlemelerin zamanında yapılmasının sağlanması için çalışma yapıldığı bildirilmektedir.

Yazıda devamla; hafta sonu çalışma ruhsatı, sanayi sicil, işyerinde uygulamalı eğitim, görsel ve işitsel yayınları alan cihazlar, elektrik tüketiminde TRT payı ve yerli malı ile ilgili 1, 3, 4, 5, 6, 19, 26, 27, 28 ve 74 üncü maddelerinin sanayi işletmelerini ilgilendiren önemli değişiklikler getirildiği bildirilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Yorum Yaz


Benzer TOBB Duyurular

2017 KOSGEB Fuar Organizasyonları
TMDGK Yönergesi Hakkında
Geri Ödemesiz Devlet Teşvikleri
Bozulabilir Gıda Maddelerinin Uluslararası Taşınmasına İlişkin
Tanıtım Materyali Dağıtımı Duyurusu
Taşıt Uygunluk Belgesi Hakkında