{{user.isim}} {{user.soyisim}}

TOBB Duyurular

TOBB Duyurular

7033 sayılı Kanun Hk. Diğer Mevzuat İşleri

İlgi kayıtlı yazıda, 7033 sayılı Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 1 Temmuz 2017 tarihli ve 30111 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği belirtilmiştir. Kanun ile sanayi işletmelerini ilgilendiren önemli değişiklikler getirildiği bildirilmiştir.

Kanunun çıkarılış amacına uygun olarak gerekli etki alanın oluşturulması bakımından Kanun maddelerinin ilgili taraflara duyurulması istenmekte ve gerekli ikincil düzenlemelerin zamanında yapılmasının sağlanması için çalışma yapıldığı bildirilmektedir.

Yazıda devamla; hafta sonu çalışma ruhsatı, sanayi sicil, işyerinde uygulamalı eğitim, görsel ve işitsel yayınları alan cihazlar, elektrik tüketiminde TRT payı ve yerli malı ile ilgili 1, 3, 4, 5, 6, 19, 26, 27, 28 ve 74 üncü maddelerinin sanayi işletmelerini ilgilendiren önemli değişiklikler getirildiği bildirilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Yorum Yaz


Benzer TOBB Duyurular

Bozulabilir Gıda Maddelerinin Uluslararası Taşınmasına İlişkin
Maden Atıkları Yönetmeliği 15 Temmuzda Yürürlüğe Girdi
Punjab İş Fırsatları Uluslararası Semineri Duyurusu
2017 KOSGEB Fuar Organizasyonları
2014-2020 IPARD Programı (IPARD II Dönemi) 2. Başvuru Çağrı İlanı
Irak Yatırım Forumu