{{user.isim}} {{user.soyisim}}

Odamızdan Haberler

Odamızdan Haberler

Mesai Saatleri Dışında İşlem Yapma Talepleri

Bilindiğiüzere,gümrükidarelerindeyapılanfazlaçalışmauygulamasınınesasları;4458 sayılı Gümrük Kanununun 221 nci maddesi, 07.10.2009 tarihli ve 27369 sayılı Resmi Gazete'deyayımlanan2009/15481sayılıKararnamenin121-125ncimaddeleriile21.11.2009 tarihli 27413 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 74 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği ile belirlenmiştir. 


Bu itibarla, ihracatçı firmaların yıl sonunda taahhüt kapatma noktasında yaşadıkları yoğunlukgözönündebulundurulduğunda,özellikleAralıkayıiçerisindehaftasonlarıdadahil olmak üzere, mesai saatleri dışında işlem yapmak isteyen yükümlülerin fazla mesai taleplerinin karşılanması hususunda, tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerimiz 14.12.2018tarihli yazı ile talimatlandırılmıştır.

Üyelerimize Önemle Duyurulur

Yorum Yaz


Benzer Odamızdan Haberler

Çayeli Kuru Fasülye Yemeği Coğrafi İşaret Olarak Tescil Edildi
On Birinci Kalkınma Planı Vatandaş Anketi
Galerici İşletmelerimize Önemli Duyuru
Çayeli TSO'dan Yapımı Devam Eden Rize-Artvin Havalimanı İnşaatını Yerinde Ziyaret
Denizbank Çayeli Şubesi Müdresi Sn. Özlem Güvensoy'dan Odamıza Ziyaret
Çayeli Ticaret ve Sanayi Odası'ndan Rize Ticaret Borsası'na Ziyaret