{{user.isim}} {{user.soyisim}}

Odamızdan Haberler

Odamızdan Haberler

Mesai Saatleri Dışında İşlem Yapma Talepleri

Bilindiğiüzere,gümrükidarelerindeyapılanfazlaçalışmauygulamasınınesasları;4458 sayılı Gümrük Kanununun 221 nci maddesi, 07.10.2009 tarihli ve 27369 sayılı Resmi Gazete'deyayımlanan2009/15481sayılıKararnamenin121-125ncimaddeleriile21.11.2009 tarihli 27413 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 74 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği ile belirlenmiştir. 


Bu itibarla, ihracatçı firmaların yıl sonunda taahhüt kapatma noktasında yaşadıkları yoğunlukgözönündebulundurulduğunda,özellikleAralıkayıiçerisindehaftasonlarıdadahil olmak üzere, mesai saatleri dışında işlem yapmak isteyen yükümlülerin fazla mesai taleplerinin karşılanması hususunda, tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerimiz 14.12.2018tarihli yazı ile talimatlandırılmıştır.

Üyelerimize Önemle Duyurulur

Yorum Yaz


Benzer Odamızdan Haberler

KOSGEB Destekli Girişimci Kursu Odamızda devam ediyor.
Çayeli İlçe Jandarma Komutanından Odamıza Veda Ziyareti
İş Kur Girişimcilik Kursu Başvuruları Başladı
Haftalık yönetim kurulu toplantımızı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali MERT başkanlığında gerçekleştirildi.
Ak Parti Çayeli İlçe Başkanlığından Odamıza Ziyaret
Bölgemizde Bulunan Odalar İle Kıyaslama ve İştişare Görüşmeleri Devam Ediyor