{{user.isim}} {{user.soyisim}}

Odamızdan Haberler

Odamızdan Haberler

KDV Beyanname ve Ödeme Süreleri İle BA-BS Bildirimlerinin Verilme Süreleri Uzatıldı

KATMA DEĞER VERGİSİ BEYANNAMELERİNİN VERİLME VE ÖDEME SÜRELERİ İLE “FORM BA-BS” BİLDİRİMLERİNİN VERİLME VE E-DEFTERLERİN/E-BERATLARIN OLUŞTURULMA, İMZALANMA VE YÜKLENME SÜRELERİ UZATILDI.

23 Mart 2020 tarihli ve 126 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile;

- 26 Mart 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 24 Nisan 2020 Cuma günü sonuna kadar,

- 31 Mart 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2020/Şubat dönemine ilişkin "Form Ba" ve "Form Bs" bildirimlerinin verilme süresi 30 Nisan 2020 Perşembe günü sonuna kadar,

- 31 Mart 2020 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 30 Nisan 2020 Perşembe günü sonuna kadar

uzatılmıştır.

Söz konusu Sirkülere ulaşmak için linke tıklayınız.

https://www.gib.gov.tr/node/143122

Yorum Yaz


Benzer Odamızdan Haberler

Coğrafi İşaret Tescilli Çayeli Kuru Fasülyesi Yemeği İle İlgili Tanınırlığı için Toplantı Düzenlendi
Dünyanın En Büyük 4 turizm Fuarlarından 24.Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarına Davet
Çayeli Ticaret ve Sanayi Odası Mart 2017 Faaliyet Raporu
Turizm Rehberliği Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programları Başlıyor
12. Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme Toplantısı Erzurumda Gerçekleşti
Tescilli Çayeli Kuru Fasülye Yemeği 9.YÖREX Fuarında