{{user.isim}} {{user.soyisim}}

Odamızdan Haberler

Odamızdan Haberler

Kalfalık , Ustalık ve Usta Öğretici Belgeleri Yeniden Düzenleniyor

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan alınan 12.10.2017 tarih ve 19863661-10.07.02-E.16566135 sayılı yazıda, “Önceki Öğrenmelerin Tanınması, Denklik ve Ölçme Değerlendirme İşlemleri ile İlgili Usul ve Esaslara İlişkin Yönerge” nin uygulamaya konulması ile verilecek olan “Kalfalık, Ustalık ve Usta Öğreticilik Belgeleri” nin yeniden düzenlenmesinin uygun bulunduğu bildirilmektedir.

Yönergeye ve evraklara  http://kobi.org.tr/index.php/haberler/kob-haberler/1094-kalfalik-ustalik adresinden ulaşabilirsiniz.

Önemle duyurulur.

Yorum Yaz


Benzer Odamızdan Haberler

Rusya Ekonomik Sonuç Raporu
İlçe Koordinasyon Toplantısı Odamızda Düzenlendi
Odamız Üye Kimlik Kartları Dağıtımı Başladı
Odamızdan Kardeş İş Yeri Projesi Kapsamında İndirimler Başladı
Meslek Komiteleri Ve Meclis MART 2017 Aylık Toplantı Çizelgesi