{{user.isim}} {{user.soyisim}}

Arama Yap

Aranan Genel Sekreterlik

Genel Sekreterlik

Görev ve Sorumlulukları Çayeli Ticaret ve Sanayi Odası mevzuatına ve teamüllerine uymak, Çayeli Ticaret ve Sanayi Odası ile ilgili merciler ve/ veya resmi merciler ve / veya resmi ve özel kuruluşlar nezrinde Çayeli Sanayi Odası mevzuatı da yer alan kurallar ve ilkeler göz önünde bulundurarak temsil etmek ve Çayeli Ticaret Sanayi Odasının yararına davranmakla yükümlüdür. Çayeli Ticaret ve Sanayi Odasının gerekli gördüğü tüm eğitim çalışmalarına katılmak ve tamamlamakla yükümlüdür. Çayeli Ticaret…Devamını Oku